UPOZORENJA ...
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. NA OVOJ STRANICI NE VODI EVIDENCIJU O UVIDU I PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE OD STRANE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI, VEĆ SE ISTA VODI U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE, TE JU JE POTREBNO PREUZETI NA STRANICAMA ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE (UKOLIKO JE ISTA PRILOŽENA) PREUZETA SA NAŠIH STRANICA SLUŽI SAMO U INFORMATIVNE SVRHE!